Napíšte nám.

Novelia, s.r.o.
Miletičova 550/1
821 08 Bratislava
IČO: 50425102
DIČ: 2120340354
IC DPH: SK2120340354
 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 113761/B
 
Názov banky: Tatra Banka
IBAN: SK6311000000002947029120