Marketing na sociálnych sieťach

Sociálne siete sú dôležitou súčasťou komplexného online marketingu a pri ich správnom nastavení a správe prinášajú želané výsledky.

Marketing

na sociálnych sieťach

Veríme, že výber správnej sociálnej siete a komunikácia na nej, vám môže pomôcť dosiahnuť stanovené ciele a zvýšiť počet zákazníkov a ich záujem o vaše produkty a služby.

Každá sociálna sieť je špecifická a je prispôsobená inému účelu a konkrétnemu publiku.

My vám vieme pomôcť s tvorbou obsahu a reklamy na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, YouTube alebo LinkedIn.

Premyslené stratégie

pripravené vám na mieru​

Spolupráca s nami má štandardný postup.

  1. krok: Konzultácie a výber vhodných sociálnych sietí
  2. krok: Vytvorenie profilov / audit existujúcich profilov
  3. krok: Analýza konkurencie
  4. krok: Vypracovanie komunikačnej stratégie
  5. krok: Implementácia stratégie