Marketing na sociálnych sieťach

Sociálne siete sú dôležitou súčasťou komplexného online  marketingu a pri ich správnom nastavení a správe prinášajú želané výsledky.

Marketing

na sociálnych sieťach

Existuje veľké množstvo sociálnych sietí a nie všetky sú vhodné na prezentáciu každej spoločnosti. Výberu správnej sociálnej siete predchádza analýza spoločnosti a produktov, ktoré ponúka. 
 
Na sociálne siete, ako sú napríklad Facebook, Instagram, YouTube a iné, nechodia ľudia primárne nakupovať. Tieto sociálne siete slúžia na zábavu, preto je dôležité obsah príspevkov prispôsobiť ich prvotnému účelu a tým získavať fanúšikov.
 
Rozdielne sú profesionálne sociálne siete, ako napríklad LinkedIn, kde sa ľudia nechodia primárne zabávať, ale profesionálne rozvíjať a tomu je vhodne príspevky spoločnosti prispôsobiť.

Premyslené stratégie

pripravené vám na mieru

Dostanete od nás služby vytvorené na mieru vašej spoločnosti a prispôsobené vašim klientom.

Kroky, ktoré spolu absolvujeme pri začatí spolupráce:

1. krok: konzultácie a výber vhodných sociálnych sietí pre vašu spoločnosť
2. krok: vytvorenie profilov / audit existujúcich profilov
3. krok: analýza konkurencie
4. krok: vypracovanie návrhu stratégie komunikácie a obsahového plánu
5. krok: realizácia stratégie a plánov